Mordet på demokratiet

En bog der samler trådene i århundredets forbrydelse

af Clement Harbinger Bane

MORDET PÅ DEMOKRATIET

Engang i 90’erne gik det op for mig, at demokratiet var under systematisk afskaffelse. Jeg skrev en bog, ”The Fossilization of Democracy” (”Demokratiets Forstening”, jeg boede dengang i udlandet og kunne dér iagttage en række lignende tendenser, som dem jeg så i Danmark

DET ØKONOMISKE JERNGREB

Det økonomiske jerngreb, som skattesystemet har holdt borgerne i siden kildeskattens indførelse er blevet strammet yderligere. Diverse justeringer har gjort, at skattesystemet virker stik modsat den oprindelige hensigt.

OVERVÅGNINGEN

Vi har fået noget der minder om en totalitær overvågning af hele befolkningen. Terrorpakkernes komplekse og indirekte omgåelse at Grundlovens § 72 har frembragt en situation, hvor de hemmelige tjenester og andre myndigheder stort set kan skaffe sig de oplysninger om den enkelte borger som de ønsker uden nogen form for parlamentarisk eller retslig kontrol.

DEN SOCIALE UDSTØDELSE & BRUTALITET

Op gennem indeværende århundrede er de svageste grupper i befolkningen blevet udsat for et stedse øget pres. EU-udvidelsen mod øst viste sig, ganske som fagbevægelsen havde hævdet det, at være et skalkeskjul for en retsstridig import af billig arbejdskraft. ”Skrækscenarier”, sagde den daværende (rædselsfulde) udenrigsminister, den radikale Niels Helweg-Petersen. Virkeligheden viste sig at blive betydelig VÆRRE, end fagbevægelsens strateger og økonomer havde forestillet sig.

KORRUPTIONEN

Når Transparency International udnævner Danmark til verdens mindst korrupte land, kan jeg kun grine højt. Danmark er BLEVET mindst ligeså korrupt som Italien eller Grækenland – det er bare en ANDEN korruption vi har her – en meget mere sofistikeret korruption. Transparency kan kun finde ud af at måle på ting, der let kan påvises – pengesedler i kuverter til inferiøre embedsmænd.

DEN FRIE PRESSES DØD

En væsentlig forudsætning for, at korruption og uret kan trives er det forhold, at vi ikke længere har en fri presse. Jeg har ikke researchet ejerforholdene og kan ikke forklare det der er sket; jeg kan blot konstatere, at mængden af kritisk journalistik er dalet til et niveau, der må kaldes fuldstændig insignifikant, og selv kritikken af de politiske magthavere og deres sindssyge dispositioner er begrænset til få og insignifikante enkeltsager.

image

Nyt

Nu kan bogen købes hos i vores egen online webshop.

Du kan også læse bogen gratis her på hjemmesiden.

Hvorfor er denne bog vigtig?

Bogen er vigtig, fordi den dokumenterer:
Grundlo v

Grundlovs brud

Magthaverne ved 5 forskellige lejligheder har brudt Grundloven eller omgået den, og er sluppet godt fra det.

Ingen fri presse

Den frie presse er afgået ved døden, bringer ikke nyheder af allerstørste vigtighed, forholder sig ukritisk til det værste magtmisbrug og undlader at grave i de ulovligheder, der finder sted i de største virksomheder

De rige bliver rigere

Der bevidst er blevet ført en politik, der har sikret formueoverførsler fra mellem- og underklassen til de rigeste af astronomisk omfang

Korrupt retssystem

Retssystemet er blevet gennemkorrupt og ikke alene systematisk favoriserer staten og det offentlige, men tillige større virksomheder i forhold til borgerne.

@Anonym embedsmand

"Ubehageligt tæt på sandheden. En meget ubekvem bog for vores magthavere.
Bogen beskriver hele den proces, gennem hvilken vore demokrati er blevet afviklet siden 2001 - alle de sager og alle de begivenheder, som pressen og den almindelige borger har glemt, og som yngre generationer slet intet ved om. Bogen er simpelthen et veldokumenteret vidnesbyrd af høj historisk værdi."

image

Få en gratis kopi af bogen!

Som medlem kan du både læse bogen online, og downloade en pdf kopi af bogen.

image

Køb bogen! Eller læs den online gratis.